RSS

shan liang

下次再来哟!!

Thursday, 24 November 2011

Bab 6

BAB 6: KATA BANTU  副词
belum    还没有
dapat     能够
sudah, telah   已经
boleh     可以
akan      将要
hendak,mahu  
sedang  正是
ingin      想要
masih    还是
mesti     必须
pernah  曾经 
harus,patut     应该

Ayat contoh :

 1. 1.    Dia pernah menjadi guru.
 2. 2.    Ani telah pergi ke sana.
 3. 3.    Saya sudah makan.
 4. 4.    Dia masih tidur.
 5. 5.    Mereka sedang berbual-bual di halaman rumah.
 6. 6.    Kamu mesti berusaha sendiri.

LATIHAN 7


(A)   Bulatkan jawapan yang paling sesuai.


 1. 1.    Kami____________  pergi ke Gua Niah pada cuti sekolah ini.
A   akan
B   sedang

 1. 2.    Adik menangis kerana _________________minum susu.
A   mesti
B   hendak

 1. 3.    Mei Lan ___________ menjelaskan yuran sekolahnya.
A   pernah
B   sudah

 1. 4.    Pokok kelapa itu ______________ di tebang oleh ayah semalam.
A   sedang
B   telah
 1. Adik asyik menangis walaupun emak _______ memujuknya.
A   sedang
B   akan
 1. Zaini _____________mengulang kaji pelajaran walaupun peperiksaan kian hampir.
A   belum
B   sedang
 1. Kami ___________ melawat ke Pusat Sanis Negara pada tahun lepas.
A   akan
B   pernah
 1. Kera bergayut di _________ pokok.
A   atas
B   bawah
 1. Semua pemandu ____________ mematuhi arahan lalu lintas.
A   mesti
B   belum


(B)   Padankan untuk membentuk ayat, kemudian salin 
        salin ayat-ayat semula.
        

Siew Ling  sedang berlatih
*           *
bersama-sama keluarganya.

Wei Han akan melancong
*           *
walaupun telah lewat malam.

Nenek masih belum makan nasi
   *           *
badminton di sekolah.

1.    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________
2.    ____________________________________
3.    ____________________________________

( C )   Tandakan ( √ ) pada ayat yang betul.


1.(a) Tiga orang murid sedang menyapu sampah. (      )
   (b) Tiga orang murid ingin menyapu sampah.     (      )

2.(a) Aman boleh memulangkan buku saya.          (      )
   (b) Aman belum memulangkan buku saya.         (      )2.   

0 comments:

Post a Comment

Tonight I Celebrate My Love For You


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

sticker

Daisypath Christmas tickers